En | Fa

مشخصات پروژه

  • تعداد اپیزود ها: 13×4
  • تکنیک: Cutout animation
  • مخاطب: همه گروههای سنی
  • سال تولید: ۱۳۹۴

جا حکایتی

جعبه چوبی رها شده در انزوای انبار حکایتهایی برای نمایش دارد، حکایتهایی که هم شادن و هم آموزنده، حکایتهایی که سرچشمه شان آموزه های شاعر و نویسنده شهیر ایرانی سعدی شیرازی است.

تیزر