En | Fa

مشخصات پروژه

  • تکنیک:  Digital Cell Animation/ Cutout Animation
  • تعداد اپیزود ها: ۱۰x ۲
  • سال تولید: توقف تولید
  • مخاطب: همه گروه های سنی

آژانس پزشکی دکتر منافی

دکتر منافی که به مصابه یک ابر قهرمان در آمده در هر قسمتی و طی داستانی به داد شخصیت های معروف قصه ها و ابر قهرمانان و یا مردم عادی که دچار بیماری های قلبی و… می شوند می رسد و آنان را به کلینیک خود آورده و درمان می کند.

تیزر