En | Fa

اینبار، صدای فراموش شده بر روی بازی سازی

برگ نخست / اخبار / اینبار، صدای فراموش شده بر روی بازی سازی
در شماره بعدی بازی سازی نیز بازی “صدای فراموش شده” را روی جلد دیدیم. با تشکر ویژه از سینا پاکزاد برای تصویر سازی روی جلد.