En | Fa

بازدید دانشجویان دانشگاه سوره از هورخش استودیو

برگ نخست / اخبار / بازدید دانشجویان دانشگاه سوره از هورخش استودیو
دانشجویان ارشد انیمیشن دانشگاه سوره روز دوشنبه ۱۵ دی ماه از استودیو هورخش بازدید کردند.