En | Fa

آرشیو ماهانه: "خرداد, ۱۳۹۵"

برگ نخست / آرشیو ماهانه: "خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵"

گزارش چهارمین فصل نامه تخصصی سینما انیمیشن از پشت صحنه ی ساخت انیمیشن “آخرین داستان”

۰
0
گزارش چهارمین فصل نامه تخصصی سینما انیمیشن از پشت صحنه ی ساخت انیمیشن “آخرین داستان” در استودیو هورخش . برای مطالعه گزارش به فصلنامه سینما انیمیشن ،شماره چهارم مراجعه نمایید.

دو بعدی یا سه بعدی مسئله این است!

۰
12
راستش را بخواهید بین این دو تکنیک که بهتر است بگوییم انیمیشن دو بعدی و انیمیشن سه بعدی چندان مسئله ای نیست! شاید تا همین چند سال پیش در عرصه حرفه ای سینمای جهانی این بحث بسیار داغ بود، تا جایی که بعد از دومین عصر طلایی دیزنی یعنی از دهه هشتاد تا اواسط دهه […]