En | Fa

تور داخلی استودیو هورخش: انجمن ناشنوایان

برگ نخست / بلاگ / تور داخلی استودیو هورخش: انجمن ناشنوایان

بازدید انجمن ناشنوایان از استودیو هورخشجمعی از انجمن ناشنوایان مهمان استودیو هورخش بودند. مونا کریمی خبرنگار و مترجم کانون ناشنوایان این گروه را همراهی می‌کرد. ناشنواهای کشور ایران به دلیل این‌که شرایط مناسبی برای تماشای فیلم‌ها و انیمیشن‌های ایرانی برایشان فراهم نمی‌شود، نمی‌توانند به راحتی از سینما و آثار فرهنگی داخلی استفاده کنند. ما گروه کوچکی از آنان را به استودیو فراخواندیم و برایشان درباره نحوه ساخت انیمیشن توضیح دادیم. این تور برای ما فرصتی بود تا ارتباطی بین هنرمندان استودیو (شنواها) با ناشنوایان فراهم کنیم. نیازهای آنان را بشناسیم و تصمیم بگیریم در آینده برای ناشنوایان زیرنویس مخصوص آنها را در آثارمان در نظربگیریم.